لطفا برای استفاده از ملودیکو از مرورگر Chrome استفاده کنید، اگر آن را ندارید لطفا آن را نصب کنید.

To using Melodyku you need to have Google Chrome browser, install it if you haven't yet.